Ανακοινωσεις

Ενημέρωση

 

Συνάδελφοι.

Επειδή οι μισές αλήθειες, είναι συνήθως ...ψέματα, μια εγκύκλιος ενός σοβαρού υπουργείου δεν θα έπρεπε να γράφει ούτε μισές αλήθειες, ούτε να έχει πολιτικό και κομματικό χαρακτήρα.

Μία σωστή υπηρεσία επίσης, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιεί αυτή εκφοβιστικά, αλλά καλό θα ήταν να απευθυνόταν στο προσωπικό της, ιεραρχικά, μέσω των προϊσταμένων, Διευθυντών, και υπευθύνων, και να εξηγούσε όλες τις παραμέτρους αναλυτικά, όταν μάλιστα από όλα αυτά κρίνεται το μέλλον τους.

Από την εγκύκλιο εφαρμογής διατάξεων στις 15/07/2014 (επισυνάπτεται):

"Με την εν λόγω δικαστική απόφαση, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, η απεργία - αποχή διαρκείας κρίθηκε παράνομηκαι ως εκ τούτουοι ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζονται κανονικά, στην περίπτωση που είχαν διακοπεί."

Από την 2395/14 δικαστική απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών (επισυνάπτεται):

http://adedy.gr/wp-content/uploads/2014/07/Απόφαση-του-Μονομελούς-Πρωτοδικείου-Αθηνών-2395.2014-για-την-αξιολόγηση.pdf

Ενημέρωση Εκτύπωση

 

Συνάδελφοι.

Επειδή οι μισές αλήθειες, είναι συνήθως ...ψέματα, μια εγκύκλιος ενός σοβαρού υπουργείου δεν θα έπρεπε να γράφει ούτε μισές αλήθειες, ούτε να έχει πολιτικό και κομματικό χαρακτήρα.

Μία σωστή υπηρεσία επίσης, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιεί αυτή εκφοβιστικά, αλλά καλό θα ήταν να απευθυνόταν στο προσωπικό της, ιεραρχικά, μέσω των προϊσταμένων, Διευθυντών, και υπευθύνων, και να εξηγούσε όλες τις παραμέτρους αναλυτικά, όταν μάλιστα από όλα αυτά κρίνεται το μέλλον τους.

Από την εγκύκλιο εφαρμογής διατάξεων στις 15/07/2014 (επισυνάπτεται):

"Με την εν λόγω δικαστική απόφαση, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, η απεργία - αποχή διαρκείας κρίθηκε παράνομηκαι ως εκ τούτουοι ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζονται κανονικά, στην περίπτωση που είχαν διακοπεί."

Από την 2395/14 δικαστική απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών (επισυνάπτεται):

http://adedy.gr/wp-content/uploads/2014/07/Απόφαση-του-Μονομελούς-Πρωτοδικείου-Αθηνών-2395.2014-για-την-αξιολόγηση.pdf

Πέμπτη, 17 Ιούλιος 2014 13:32
 

Καλώς Ήρθατε στην Ιστοσελίδα 

του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ιδρύθηκε το 2003 με τη ενοποίηση τριών Συλλόγων που υπήρχαν στο Κέντρο.

Σύμφωνα με το καταστατικό δύνανται να εγγραφούν στα μητρώα του όλες οι κατηγορίες εργαζομένων του Δημόκριτου, Ερευνητές, Ε.Λ.Ε, Μόνιμοι υπάλληλοι, Συμβασιούχοι Αορίστου Χρόνου, Συμβασιούχοι Έργου.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων είναι μέλος της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (Π.Ο.Ε.Ε.Κ-Ι)

Τετάρτη, 24 Ιούνιος 2009 13:55