Αντικειμενο 1 Εκτύπωση

Αντικείμενο (Άρθρο 1 Ν. 1514/1985)

Η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τομείς ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος και απαιτούν την ιδιαίτερη και με υψηλού βαθμού προτεραιότητα μέριμνα του Κράτους.

Ο σχεδιασμός, τα προγράμματα για την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία και η εκτέλεσή τους διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009 11:18