Δραστηριότητες Εκτύπωση

Στις δραστηριότητες του συλλόγου ανήκουν οι επιτροπές και άλλες ομάδες που συγκροτούνται από το Δ.Σ. για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εργαζομένων στο Κέντρο.

Παρασκευή, 08 Ιούνιος 2012 11:21