Πολιτιστική Επιτροπή

Μέλη Εκτύπωση

Τα μέλη της πολιτιστικής επιτροπής είναι:

Αδειλίνης Ελευθέριος τηλ.: 3187

Γκίκας Εμμανουήλ τηλ.: 3295

Νέσση Παρασκευή τηλ.:

Σάββα Παναγιώτα τηλ.:

 

Το πλήθος δεν είναι σταθερό ούτε και τα μέλη, όποιος ενδιαφέρετε να γίνει μέλος απλά πρέπει να έχει υπόψη του ότι πρέπει να συμμετέχει στις τακτικές συναντήσεις που γίνονται κάθε Τετάρτη περίπου στις 14:30.

Σάββατο, 02 Μάρτιος 2013 11:08